Kupując w sklepie internetowym RollerSk8Mag.pl masz możliwość odstąpienia od umowy, wymiany oraz reklamacji towaru zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

ZWROT (odstąpienia od umowy)

1. Wypełnij formularz ZWROTU

2. Odeślij zwracany towar wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem oraz dowodem zakupu

 Ponosisz bezpośrednie koszty odstąpienia od umowy (koszt odesłania towaru).

3. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji.

4. Zwrotu wpłaty dokonamy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy sprzedaży.

Jeżeli jesteś konsumentem to zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) możesz odstąpić od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od dnia wejścia w posiadanie towaru. Pamiętaj, że ponosisz odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. 

Pamiętaj! Koszty odesłania wymienianego towaru pokrywa klient. 

 

WYMIANA: 

W sklepie internetowym wymiana towaru polega na dokonaniu zwrotu wybranego produktu i złożeniu oddzielnego zamówienia.

Ważne! Nie ma możliwości wymiany towaru w obrębie jednej transakcji, a przy zamówieniu nowego produktu, należy dokonać oddzielnej płatności.