WARUNKI  ZAKUPU  W  SKLEPIE  INTERNETOWYM "RollerSk8Mag"
 
 I. Zamówienia

Przedmiotem działalności sklepu internetowego jest sprzedaż magazynu rolkowego.
Sklep  internetowy  dostępny  pod  adresem  www.rollersk8mag.pl  prowadzony  jest  przez  "CF Michał Rakowski NIP 949-151-43-67" Zamówienia  w  Sklepie  on-line  przyjmowane  są  drogą  elektroniczną  na  wypełnionym  formularzu. Zamawiający  informowany  jest  o statusie  zamówienia  pocztą  elektroniczną. W  przypadku  braku  zamawianego  towaru  w  magazynie  Zamawiający  będzie  o  tym  informowany  telefonicznie  lub  pocztą elektroniczną. Ceny  produktów  w  Sklepie  on-line  zawierają  podatek   VAT. Towar  zamówiony  wysyłamy  na  teren  Polski.


 II. Realizacja  zamówień

Wysyłka  towaru  następuje  w  1-3 dni  roboczych  od  momentu  zaksięgowania  wpłaty  


 III. Formy i termin płatności

Przelew zwykły (wpłata bezpośrednio na rachunek sprzedawcy)


IV. Koszty  dostawy

Przesyłki z zakupionym towarem wysyłamy Pocztą Polską:
           
              Przesyłka Pocztą Polską - 10 zł


 V. Reklamacje

Sprzedawca  zobowiązuje  się  do  dostarczenia  towaru  bez  wad. Reklamacje  można  zgłaszać  drogą  elektroniczną  na  adres  magazyn@rollersk8mag.pl lub pisemnie. Reklamacja  zostanie  rozstrzygnięta w ciągu 14 dni.


 VI. Odstąpienie  od  umowy

Konsument,  który  zawarł  umowę  na  odległość,  może  w  terminie  14  dni  kalendarzowych  odstąpić  od  niej  bez  podawania  przyczyny  i  bez  ponoszenia  kosztów  z  wyjątkiem  kosztów  określonych  w  art.33,  art.34  ust.2  i  art.35  ustawy  o  prawach  konsumenta.  Do  zachowania  terminu  wystarczy  wysłać  oświadczenie  przed  jego  upływem.  Oświadczenie  o  odstąpieniu  od  umowy  może  zostać  złożone  drogą  elektroniczną  na  adres  magazyn@rollersk8mag.pl  lub  pisemnie  na  adres  firmy. Bieg  terminu  na  odstąpienie  od  umowy  rozpoczyna  się  z  chwilą  otrzymania  produktu. Kupujący  ponosi  bezpośredni  koszt  dostarczenia  produktu  do  sprzedawcy. Konsument  ma  obowiązek  zwrócić  produkty  sprzedającemu  niezwłocznie,  jednak  nie  później  niż  14  dni  od  dnia,  w  którym  odstąpił  od  umowy. Sprzedawca  ma  obowiązek  niezwłocznie,  nie  póżniej  niż  14  dni  kalendarzowych  od  dnia  otrzymania  oświadczeni  konsumenta  o  odstąpieniu  od  umowy,  zwrócić  mu  wszystkie  dokonane  przez  niego  płatności.  Może  jednak  wstrzymać  się  ze  zwrotem  płatności  do  momentu  otrzymania  zwracanego  towaru  lub  dostarczenia  przez  konsumenta  dowodu  jego  nadania. Formularz odstąpienia od umowy można pobrać tutaj.

Jeżeli chcesz poinformować nas o odstąpieniu od umowy napisz do nas

 VII. Pozasądowe  sposoby  rozpatrywania  reklamacji

Klient  posiada  możliwość  skorzystania  z  pozasądowych  sposobów  rozpatrywania  reklamacji  i  dochodzenia  roszczeń. Szczegółowe  informacje  dotyczące  możliwości  skorzystania  przez  Konsumenta  z  pozasądowych  sposobów  rozpatrywania  reklamacji  i  dochodzenia  roszczeń  oraz  zasad  dostępu  do  tych  procedur  dostępne  są  w  siedzibach  oraz  na  stronach  internetowych  rzeczników  konsumentów, Inspekcji  Handlowych  oraz  Urzędu  Ochrony  Konkurencji  i  Konsumentów


 VIII. Postanowienia  końcowe

W  celu  lepszej  współpracy  prosimy  o  prawidłowe  wypełnianie  formularzy  zamówienia  (numer  telefonu, adres  e-mail, adres  dostarczenia  przesyłki). W razie  wątpliwości  i  zapytań  prosimy  o  kontakt  pod  numer  telefonu 510 146 986 lub
e-mail:magazyn@rollersk8mag.pl. Sprzedający  zobowiązuje  się  do  ochrony  danych  zgodnie  z  ustawą  o  ochronie  danych  osobowych  z  dnia  29.08.1997 r. (Dz.U.1997 nr 133 p.833). W  sprawach  spornych  mają  zastosowanie  przepisy  Kodeksu  Cywilnego  oraz  innych  ustaw  i  rozporządzeń